Voor en door mensen.

BLDR. maakt informatie van gegevens. De apps en dashboards van BLDR. zijn gericht op het verzamelen, relevant sorteren en presenteren van veel data.

BLDR.

BLDR. brengt door middel van crowdsourcing informatie bijeen die door het samenbrengen ervan in waarde vermeerdert. Deze toegevoegde waarde wordt direct teruggegeven aan de gebruikers. BLDR. realiseert dit met eenvoudig bruikbare ICT middelen, zoals apps en websites.

We gebruiken moderne ICT-toepassingen om het vergaren van data voor de deelnemer zo eenvoudig mogelijk te maken. En om deze data op een toegankelijke manier te presenteren aan alle betrokkenen. Gebruiksgemak is hierbij van groot belang. De kracht van BLDR. zit hem in het bijeenbrengen, relevant sorteren en presenteren van grote hoeveelheden nuttige data.