Over BLDR.

De mensen achter BLDR.

De beide Jeroenen achter BLDR. hebben heel wat gemeen; hun liefde voor muziek, ervaring met ICT en natuurlijk hun naam. Dat ze allebei Zwollenaren zijn, zorgt er voor dat ze elkaar regelmatig tegenkomen in werk en hobby. En nu dus ook als compagnons. Want toen de eerste ideeën ontstonden vonden ze elkaar, en die eerste aanzet is doorontwikkeld tot wat nu BLDR. is. Een bedrijf vol ideeën, gebaseerd op hetzelfde uitgangspunt: Crowdsourcing.

Missie

Voor en door mensen.

Visie

BLDR brengt door middel van crowdsourcing informatie bijeen die door het samenbrengen ervan in waarde vermeerdert. De toegevoegde waarde wordt teruggegeven. BLDR. Faciliteert het proces van waardevermeerdering met bruikbare ICT middelen. BLDR gebruikt moderne ICT toepassingen om het vergaren van data voor de deelnemer zo eenvoudig mogelijk te maken. En om deze data op een toegankelijke manier te presenteren aan alle betrokkenen. Gebruiksgemak is hierbij van groot belang. De kracht van de oplossingen van BLDR zit hem in het bijeenbrengen, relevant sorteren en presenteren van veel data.

Kernwaarden:

Circulair

We brengen veel mensen en hun data samen om deze in waarde te laten vermeerderen. De data wordt gefilterd en gecombineerd waarmee we oplossingen maken die we teruggeven.

Bruikbaar

We beginnen met bruikbare oplossingen. Zo klein mogelijke oplossingen gebruiken we die we later uitbreiden. Hierbij laten we ons leiden door het gebruik en toepasbaarheid.

Focus

We gebruiken data driven oplossingen waarbij de we de informatie van de mensen ordenen en sorteren. We brengen focus aan in de vele data. We leveren daarom data die echt bruikbaar en actueel is.